SCHELAR (MONTATOR SCHELE SI ESAFODAJE)

SCHELAR (MONTATOR SCHELE SI ESAFODAJE)

- Cod COR 721432 -

Montatorul de schele şi eşafodaje denumit si Schelar trebuie să ştie să măsoare, să manipuleze parti componente si accesorii, sa asambleze, să instaleze, să ridice, să monteze, să fixeze, să adapteze, să demonteze, să întreţină, să verifice elemente de schelă şi/sau sisteme de schelă de diverse tipuri, folosite pentru construirea, renovarea şi repararea diverselor constructii civile, industriale, navale, petroliere, etc.

Activitatea montatorului de schele şi eşafodaje se desfăşoară în echipă, pe şantiere de construcţii, în interiorul sau în exteriorul clădirilor, la înălţime, în locuri greu accesibile.


Dintre competentele schelarului fac parte:
- Organizarea locului de muncă
- Aplicarea prevederilor referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
- Întreţinerea echipamentelor de lucru
- Asigurarea calităţii lucrărilor executare
- Aplicarea normelor de protecţie a mediului
- Manipularea, transportul şi depozitarea produselor
- Montarea şi demontarea schelei.

In activitatea sa montatorul de schele şi eşafodaje se foloseşte de echipamente de lucru si echipamente de protectie, de cunoştinţe de bază de matematică, rezistenţa materialelor, cunoştinţe privind documentaţia tehnică, cunoştinţe privind metodele de asamblare, instalare, montare, demontare, întreţinere a elementelor de schelă/sistemelor de schelă funcţie de diversitatea acestora, cunoştinţe de statică şi stabilitate, cunoştinţe privind tipurile de schele, mod de rigidizare şi montare, cunoştinţe privitoare la SDV-uri si mod de ancorare a schelei, cunoştinţe privind prevederile legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, precum şi a celor de protecţia mediului, etc.

De asemenea, trebuie să aibă o serie de aptitudini ca: îndemânare, putere de analiză şi decizie, spirit de echipă, adaptibilitate la situaţii noi, simţ al spaţiului, discernământ, spirit de observaţie, forţă fizică, rezistenţă la efort, autodisciplină.

DURATA CURSULUI: 5 saptamani (180 ore, din care 60 ore teorie si 120 ore practica)

ACTE NECESARE LA INSCRIERE:
- Copie act de identitate BI/CI
- Copie certificat de nastere
- Copie act de studii minim invatamant obligatoriu
- Aviz medical pentru lucru la inaltime

INSCRIERI SI DETALII ZILNIC LA:
- sediul scolii din Intrarea Baritonului nr. 9, sector 2, Bucuresti
- email: secretariat@scoalaserban.ro
- tel: 021 252 03 82;
- mobil: 0722 302 252

***** PROGRAM DE INSTRUIRE : FEXIBIL,ONLINE/OFLINE, IN FUNCTIE DE CERINTELE CURSANTILOR *****

Certificate de Calificare valabile în ţara şi în Uniunea Europeană

oferta noastră de ocupaţii şi meserii

Relaţii şi înscrieri zilnic între orele 8-16, la sediul Şcolii sau la telefon 0722.30.22.52.

Înscrie-te la cursuri